392/29 . 2 .ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร 085-1139642 คุณเก๋

 E-MAIL: dumbbellhouse@gmail.com  , dumbbellhouse@hotmail.com

  แผนที่บริษัท

  

 

 DUMBBELLS  BOWFLEX เป็นดัมเบลที่ได้รับการออกแบบมาที่มีมาตรฐาน 

อย่างมีคุณภาพ และได้การยอมรับไปทั่วโลก

โทร. 085-113-9642 คุณเก๋